احتمالا مذاکرات آمریکا و طالبان به دور ششم برود

  • تاریخ انتشار : 1397/12/20 ساعت 09:26

رئیس شورای راه نجات افغانستان می گوید ممکن مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر به دور ششم برود.

به درازا کشیدن مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در قطر نظریات متفاوتی را نزد مقامات پیشین طالبان، سیاسیون افغان و نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه ایجاد کرده است.

شورای راه نجات افغانستان با توجه به حساسیت موضوعات مورد بحث می گوید ممکن مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر به دور ششم برود.

سید اکبر آغاز رئیس این شورا و یکی از مقامات پیشین طالبان گفت که طولانی شدن مذاکرات قطر به معنی پیچیده شدن این مذاکرات است.

او افزود: ”فکر می‌کنم این مذاکرات به خاطر مفید است که این نشست دوام پیدا نمود و اگر مذاکرات مؤثر نمی‌بود دوام پیدا نمی‌کرد، چیزهای را که ما از آنجا می‌شنویم این است که دو جانب به توافق نزدیک شده اند اما به نتیجه نهایی نرسیده اند و احتمال رفتن این نشست به دو ششم هم زیاد است.“

از آغاز دور پنجم مذاکرات هیئت امریکایی با نماینده‌گان طالبان در قطر حدود دو هفته می‌گذرد اما در مورد این که در این مذاکرات چه جریان دارد و دو طرف به نتیجه خواهند رسید یا نه هیچ معلوماتی به بیرون درز نکرده است.

اما وحید مژده آگاه سیاسی و یکی از ناظرین نشست قطر به اساس معلومات دست داشته‌اش می گوید که این نشست با رسیدن به یک توافق پایان خواهد یافت:

”در افغانستان چهل سال جنگ دوام داشته برای این که یک بار دیگر این کشور پس از صلح به طرف جنگ نرود نیاز است که باید با جزیات گفتگو شود و من به این باورمند که این مذاکرات به نتیجه می‌رسد مذاکرات موفقیت آمیز است اما به وقت نیاز دارد.“

هرچند گفته شده که در نشست قطر تنها روی دو موضوع خروج نیروهای امریکایی و تهدید قرار نگرفتن افغانستان علیه کشوری دیگری بحث می شود اما برخی از اعضای ولسی جرگه با توجه به زمانگیر شدن این نشست می گویند که محور این گفتگوها بیشتر از این دو موضوع است.

خالد پشتون یکی از آنان گفت:“ظاهراً طولانی شدن مذاکرات به این معنی است که اینها در حرف های شان پیشرفت دارند اینها تاکید دارند که روی دو موضوع بحث می شود اما مردم در بیرون از نشست با این حرف موافق نیستند هیچ امکان ندارد که در ۱۳ روز تنها روی دو موضوع گیرمانده باشند.“

ولی موضوع که در این نشست نگرانی‌ها را نزد تمامی افغانها ایجاد کرده عدم حضور نماینده های حکومت در این نشست و حاضر نشدن طالبان در میز مذاکره با حکومت است.

شورای عالی صلح می گوید اگر حکومت افغانستان در حاشیه تصامیم مذاکرات جاری در قطر قرار بگیرد، تأمین صلح دایمی در این کشور ناممکن خواهد بود.