مقامات ازبکستان: در بخش‌های مختلف با افغانستان همکاری می‌کنیم

  • تاریخ انتشار : 1397/12/14 ساعت 22:11

مقامات ازبکستانی در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته اند که در بخش‌های مختلف از جمله روند صلح با این کشور همکاری می‌کنند.

روند صلح، مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر، همکاری های امنیتی و اقتصادی و برخی مسایل دیگر محور اصلی گفتگوها میان مشاوران امنیت ملی افغانستان و ازبکستان بوده است.

شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حمدالله محب در جریان سفرش به تاشکند روز سه شنبه با ویکتور محمدوف مشاور امنیت ملی ازبکستان دیدار کرده است.

عبدالکبیر واثق معاون سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری آسیا گفت که مقامات ازبکستانی در کنار بخش‌های دیگر از روند صلح به رهبری افغان ها نیز پشتیبانی کرده اند.

او افزود:“در رابطه به تدوین اسناد همکاری های مشترک در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه مبارزه با تروریزم منطقه‌ای و افراط گرایی صحبت های همه جانبه داشتند، ازبکستان در رابطه به موقف آن کشور در رابطه به پروسه صلح گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغان ها ممکن است.“

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه به هدف دیدار با مقامات ازبکستانی به تاشکند پایتخت آن کشور رفت.

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که امنیت سرحدات میان دو کشور و همکاری های اقتصادی نیز میان دو طرف موردف بحث قرار خواهد گرفت.

آقای محب در حالی به تاشکند سفر میکند که به اساس اعلامیه طالبان، وزیر خارجه و نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه در پیوند به روند صلح در قطر دیدار کرده اند.

این دیدار در حالی صورت گرفته که مرحله پنجم گفتگوهای صلح میان مقامات امریکایی و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد.

در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید که ازبکستان با توجه به روابط که با حکومت و طالبان دارد، میتواند با پروسه صلح این کشور همکاری کند. ”ازبکستان یکی از کشورهای است که با هر دو طرف یعنی با حکومت افغانستان و طالبان روابط حسنه دارد، بناءً میتواند که در پروسه صلح هم همکاری بکند و هم منحیث یک تضمین کننده در قضیه دخیل باشد.“

ازبکستان پیش از این گفته که مایل به هرنوع همکاری با افغانستان می باشد و حتی آماده است که مذاکرات صلح میان حکومت این کشور و گروه طالبان را نیز میزبانی کند.

شورای عالی صلح افغانستان نیزگفته که تاشکند میتواند در روند صلح این کشور که با گرمی کامل ادامه دارد نقش بارز و اساسی داشته باشد.