کابل دیگر پنجشنبه ها تعطیل نیست

  • تاریخ انتشار : 1397/12/14 ساعت 22:04

با تصویب کابینه حکومت وحدت ملی ، رخصتی روزهای پنج‌شنبه ادارات دولتی در کابل لغو و از سال آینده اجرایی می شود.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که طرح لغو رخصتی روزهای پنج‌شنبه در شورای وزیران پیشنهاد و برای تصویب به نشست کابینه فرستاده شده بود.

او افزود که کابینه حکومت وحدت ملی این طرح را روز سه‌شنبه مورد تأیید قرار داده است و از آغاز سال نو خورشیدی در کابل به اجرا گذاشته خواهد شد