قزاقستان: جذب افغانستان به مسیرهای جدید تجاری بسیار مهم است

  • تاریخ انتشار : 1397/12/13 ساعت 13:20

«بیبوت آتامکول‌اف» وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان گفت: پیشنهاد حل مسائل این کشور از طریق بهبود شرایط اقتصادی را می‌دهیم و «آستانه» در پروسه‌ عادی سازی وضعیت این کشور شرکت می‌کند.

وی ادامه داد: این یک گام فوق العاده است و قزاقستان تمام فرآیندهای موجود در افغانستان را از لحاظ اقتصادی بررسی کرده است.

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: این ابزار جدیدی برای حل مسائل افغانستان است زیرا درگیری‌های مذکور راه حل مسلحانه ندارد و باید وضعیت کشور از طریق اقتصادی بهبود یابد.

آتامکول‌اف تمام پروژه‌های مربوط به کریدورهای تجاری با حضور قزاقستان را ذکر کرده و خاطر نشان کرد: جذب افغانستان به مسیرهای جدید تجاری به عنوان مثال شبکه راه آهن شمال- جنوب بسیار مهم است.

این مقام افزود: شرکت قزاقستانی موسوم به «انتگرا» در مناقصه ساخت راه آهن ۴۳ کیلومتری خواف- هرات پیروز شد.

آتامکول‌اف تصریح کرد: علاوه بر این دیگر شرکت قزاق در مناقصه صادرات ۳۵۰ هزار تن ریل برای ساخت این راه اهن پیروز شد.

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: آستانه در فرایند آموزش جوانان افغانستان حضور دارد و برای این پروژه ۵۰ میلیون دلار هزینه کرده ضمن اینکه پروژه مذکور در سال ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسد و در نتیجه آن هزاران متخصص در دانشگاه‌های قزاق آموزش می‌بینند.

آتامکول‌اف اظهار داشت: همچنین ازبکستان برنامه‌های آموزشی برای زنان افغانستان را نیز اجرا می‌کند.