خطر خشکسالی در افغانستان رو به افزایش است

  • تاریخ انتشار : 1397/11/12 ساعت 15:07

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هشدار می‌دهد که علی‌الرغم بارندگی‌های اخیر، خطر خشک‌سالی در ولایات عمدتا غربی افغانستان تاکنون برطرف نشده است.

به گزارش خبرگزاری آسیا، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طی نشستی در کابل، خطر خشک‌سالی را در ولایت‌های غربی کشور پا برجا خواند.

آقای فهیم گفت که علی‌الرغم بارندگی‌هایی که در جریان زمستان امسال وجود داشته و در برخی ولایات از جمله بدخشان در جریان ۵۰ سال گذشته بی‌پیشینه بوده، هنوزهم خطر خشک‌سالی شماری از ولایت‌های غربی کشور را تهدید می‌کند.

او گفت که در جریان بارندگی‌های اخیر در برخی ولایات، برخی دیگر از نواحی کشور بارش توفان‌های شینی را به جای باران تجربه می‌کرده که این امر نشان دهنده برطرف نشدن خطر خشک‌سالی در جریان سال پیشرو است.

وی، ولایت‌های قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، فراه و نیمروز را از مناطقی خواند که برحسب پیشبینی‌ها در جریان امسال نیز با خطر خشک‌سالی روبرو خواهند بود.

آقای فهیم با اشاره به پیامدهای خشک‌سالی در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی اظهار داشت که بالغ بر ۴۰۰ میلیون دالر در جریان این سال بر اقتصادی زراعتی افغانستان خسارت وارد شده است.

او گفت که به دلیل کمیود علف‌زارها حدودا یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس مواشی در جریان این سال تلف شده و یا درمعرض فروش با قیمت‌های نازل قرار گرفته اند. به گفته او بارندگی درجریان سال گذشته با ۷۰ درصد کاهش روبرو بود.

وی گفت که بیش از ۴۰۰ هزار تن در جریان سال پار به دلیل خشک‌سالی از مناطق شان بیجا شدند و تولیدات گندم نیز۵۷ درصد کاهش داشت.

وزیر مبارزه با حوادث، فراوانی آب را که به گفته او راجع به آن در محافل سیاسی افغانستان صحبت می‌شود، یک توهم دانسته افزود که به دلیل افزایش سریع جمعیت منابع آب‌های آشامیدنی نیز روبه کاهش است.

آقای فهیم اظهار داشت که سطح آب‌های زیر زمینی افغانستان به طور میانگین سالانه ۱ تا ۶ متر کاهش می‌یابد و منابع آب‌های سطحی نیز به دلیل تغییر شکل بارندگی سال به سال روبه کاهش است. به بیان او کاهش میزان بارندگی به شکل برف یخچال‌های طبیعی افغانستان را ذوب کرده و خطر خشکی دریاها را افزایش داده است.

وی خطر خشک‌سالی و کمبود آب را مشکل خواند که ممکن است در آینده به منازعات کلان اجتماعی بین گروه‌های مختلف در کشور منجر شود. او بر ضرورت جلوگیری از بروز بحران کمبود آب تاکید کرد.

وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث گفت که حکومت افغانستان پالیسی روشنی را برای استفاده معیاری و با رویه از آب‌های سطحی و زیر زمینی روی دست گرفته است.

این درحالی است که بارندگی های زمستان امسال امیدواری از پایان دوره خشک‌سالی را در افغانستان ایجاد کرده است. در جریان سال‌های پیش مناطق مختلف افغانستان خشک‌سالی‌های شدید و بی‌پیشینه را تجربه می‌کرد.