کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی شش ولایت دیگر را اعلام کرد

  • تاریخ انتشار : 1397/11/11 ساعت 11:11

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی فاریاب، نورستان، فراه، کنرها، خوست و بدخشان را اعلام کرد

بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات نتایج نهایی این ولایات به شرح ذیل می باشد:

ولایت فراه:
-همایون شهید زاده -عبدالستار حسینی -عبدالنصیر فراهی -عبدالغفار ارمان -بلقیس روشن

ولایت فاریاب:
حشمت الله ارمان -محمد رسول فاریابی -سنجر کارگر -محمد هاشم خان -سید بابر جمال -محمد شاکر کریمی -رنگینه کارگر -شفیقه سخا یولچی -الحاج فوزیه روفی

ولایت کنرها :
جاوید ساپی -استاد نعمت الله کریاب -ضیاءالرحمن کشمیر خان -وږمه ساپي

ولایت خوست:
-کمال ناصر اصولي -انجنیر هلمند هلمند -ډاکټر محمد موسی خاورین -غفار خان -ساهره شریف

ولایت بدخشان:
-عبدالروف انعامی -عبدالشکور واقف حکیمی -حجت الله خردمند -عبدالولی نیازی -مولوی زبیح الله عتیق -فضل عظیم زلمی مجددی -داکتر احمد ضیاء یفتلی -نیلوفر ابراهیمی -صادقه ادیب

ولایت نورستان:
اسماعیل اتیکان -داکتر قمربانو اکبری نورستانی