لوی سارنوالی: مجرمان خشونت علیه زن شامل عفو و تخفیف ریاست جمهوری نمی‌شوند

  • تاریخ انتشار : 1397/11/10 ساعت 09:56
خشونت علیه زن

اداره لوی سارنوالی/دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که این اداراه در جریان سال ۱۳۹۷ تاکنون به ۲۷۰۰ قضیه خشونت علیه زن رسیدگی کرده است. این اداره تاکید می کند مجرمان قضایای خشونت علیه زن دیگر از فرمان تخفیف و عفو حکومت مستفید نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری آسیا، جمشید رسولی، سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد قضایای خشونت علیه زنان گفت که اداره لوی سارنوالی به تمامی قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کرده و سهولت‌های را نیز در این زمینه ایجاد کرده است.

آقای رسولی افزود، ایجاد واحدهای اختصاصی منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت و ایجاد آمریت های کاهش منع خشونت در ۳۲ از جمله اقدامات این اداره در راستای رسیدگی و ثبت آمار خشونت علیه زنان در سراسر کشور بوده است.

او همچنان از افزایش حضور زنان در لوی سارنوالی سخن زد و گفت که حضور زنان در این اداره از ۳ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است. به گفته او، در سطح رهبری لوی سارنوالی، ۱۳ ریاست و یک معینیت به زنان اختصاص یافته است.

سخنگوی لوی سارنوالی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد که مجرمان خشونت علیه زنان نمی توانند از فرمان های عفو و تخفیف حکومت، مستفید شوند.

به گفته او، پس از قانون جزا و کود جزای افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، بیشترین کاربرد و زمینۀ تطبیق را داشته است. موجودیت های سارنوالی، محاکم اختصاصی، و واحدهای مشخص در پولیس افغانستان، نشانگر ارادۀ قاطع دولت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان است.