کمیسیون مستقل انتخابات: هیچ کارمند ما پول و رشوت نگرفته است

  • تاریخ انتشار : 1397/11/7 ساعت 11:22
انتخابات

شماری از نامزدان معترض در کابل خواهان برگزاری دوباره‌ی انتخابات پارلمانی در کابل اند.

این معترضان در یک گردهمایی، تاکید کردند که نتیجه‌ی ابتدایی کابل برای‌شان پذیرفتنی نیست و کسانی که در فهرست ابتدایی راه یافته اند، براساس معامله و تقلب بوده است.

برخى رسانه‌ها نیز از زبان نامزدان انتخابات پارلمانى گزارش‌هایى را پخش كرده‌اند كه از فساد مالى گسترده در انتخابات پرده مى‌بردارد.

این نامزدان ادعا كرده‌اند كه براى راه‌یابى به مجلس نمایندگان، كمیشنران كمیسیون مستقل انتخابات خواهان دریافت ٥٠٠ هزار تا یك میلیون دالر رشوت شده بودند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات اتهام‌هاى فساد مالى بر این کمیسیون را به شدت رد مى‌كند و آن را غرض‌آلود می‌خواند.

عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون از سویی تاکید می‌کند که هیچ کارمندی پول و رشوت نگرفته است و اگر كارمندان دبیرخانه‌ی این كمیسیون در تقلب‌ها دست داشته باشند، شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

کمیسیون شکایتهای انتخاباتی هماطمینان می‌دهدبه شکایت‌های تمام نامزدان رسیدگی کند.

علی‌رضا روحانی، دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون گفت که نتیجه‌ی ابتدایی بیان‌گر بازنده و برنده‌ی نهایی انتخابات پارلمانی نیست.

هرچند کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از رسیدگی جدی به شکایت‌های انتخاباتی سخن می‌زند، اما در نتیجه‌ی نهایی شماری از ولایت‌ها، تغییر چندانی با نتیجه‌ی ابتدایی به‌وجود نیامده‌است.