جامعه جهانی تاکنون هزینه انتخابات ریاست جمهوری را به عهده نگرفته است

  • تاریخ انتشار : 1397/11/6 ساعت 11:09
انتخابات

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که جامعه جهانی تاکنون پرداخت هزینه های انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به عهده نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری آسیا، «ملیحه حسن»، عضو کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که جامعه جهانی تاکنون پرداخت هزینه های انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به عهده نگرفته است.

گفته می شود تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار انتخاباتی افغانستان صورت نگیرد، سازمان ملل و جامعه بین المللی حاضر به تامین بوجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نخواهند شد.

برآوردها حاکی از آن است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از ۱۰۰ میلیون دالر هزینه دارد.

پیش از این سازمان ملل همواره بودجه انتخابات های افغانستان را تامین کرده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان حدود یک ماه قبل پیشنویس بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به نمایندگانی سازمان ملل در کابل فرستاده بود.