احتمال ابطار آراء انتخابات پارلمانی ولایت کابل

  • تاریخ انتشار : 1397/10/28 ساعت 11:53
انتخابات افغانستان

کمیسیون شکایات انتخابات بار دیگر هشدار داده که اگر کمیسیون انتخابات در ۷۲ ساعت آینده اطلاعات انتخاباتی را با کمیسیون شکایات در میان نگذارد، آرای انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام خواهد کرد.

با گذشت چند روز از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کشمکش‌ها بر سر نتایج کابل بین کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان ادامه دارد.

پس از چند بار بازشماری، سه روز پیش کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج آرای انتخابات پارلمانی کابل را اعلام کرد که شکایات گسترده انتخاباتی را به همراه داشت.

کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان اعلام کرد که کمیسیون انتخابات اطلاعات مورد نیاز برای تفکیک آرا و بررسی شکایات را در اختیار کمیسیون شکایات قرار نمی‌دهد.

به همین دلیل احتمال دارد که آرای انتخابات پارلمانی کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخابات باطل اعلام شود.

«حمیرا حقمل» معاون کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان اظهار داشت: کمیسیون انتخابات به تعهدات خود عمل نکرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون شکایات قرار نداده است.

وی افزود: ما به کمیسیون انتخابات ۷۲ ساعت مهلت دادیم تا اطلاعات انتخاباتی و مدارک لازم را در اختیار کمیسیون شکایات انتخابات قرار دهد.

معاون کمیسیون شکایات انتخابات تصریح کرد که در صورت عدم همکاری کمیسیون انتخابات، آرای انتخابات پارلمانی کابل را به دلیل عدم شفافیت باطل اعلام کند.

این در حالی است که عملکرد غیرحرفه‌ای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از آغاز تا پایان این روند مشروعیت انتخابات پارلمانی این کشور را زیر سوال برده است.

به دلیل نارسایی‌های گسترده در روند انتخابات پارلمانی و سهل انگاری کمیسیون‌های انتخاباتی، پیش از این نیز تردیدهایی درباره شفافیت انتخابات و نتایج آن مطرح شده بود