احزاب سیاسی و تاکید بر برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در کابل

  • تاریخ انتشار : 1397/10/16 ساعت 12:19
انتخابات

نمایندگان احزاب سیاسی که به روند بازشماری آرای کابل نظارت می‌کردند، خواستار برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در این ولایت شدند.

در حالی که نتیجه شمارش آرای کابل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نمایندگان احزاب سیاسی در روند بازشماری آرای کابل خواستار برگزاری دوباره پارلمان در کابل شدند.

نمایندگان احزاب سیاسی که از روند بازشماری و تفکیک آرا در کابل نظارت می‌کردند تخطی‌ها و تخلفات در آرای کابل را گسترده خوانده و خواستار ابطال سراسری آرای این ولایت شدند.

«سیف الرحمان حبیبی» نماینده حزب اسلامی اظهار داشت: تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی کابل صورت گرفته است.

وی در نشست ناظران انتخاباتی تصریح کرد، برای تضمین شفافیت و رعایت اصل عدالت و بی طرفی باید انتخابات پارلمانی در کابل بار دیگر برگزار شود.

نماینده حزب اسلامی خاطرنشان کرد که شماری از نامزدان برای خرید آرا به برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات رشوه داده‌اند.

وی افزود: در روند بازشماری نیز کارمندان کمیسیون انتخابات مرتکب تخلفات گسترده شدند که از سوی ناظران احزاب شناسایی شده و به اداره امنیت ملی افغانستان معرفی کرده است.

«بس‌گل سادات» نماینده حزب توسعه افغانستان نیز خاطرنشان کرد: از بین ۳ هزار برگه نتایج انتخاباتی حدود ۷۰۰ برگه مفقود شده است و کمیسیون انتخابات به جای برگه‌های مفقودی آمار خیالی ارائه کرده است.

وی افزود: صدها صندوق رای که به نفع نامزدان مشخص پر شدند در روند بازشماری از سوی ناظران احزاب شناسایی شدند اما کمیسیون انتخابات از ابطال آن خودداری کرده است.

نماینده حزب توسعه افغانستان اظهار داشت: تخلفات انتخاباتی و تقلب‌های صورت گرفته در روند انتخابات پارلمانی در کابل به حدی گسترده است که جز ابطال جمعی آرای کابل راه دیگری وجود ندارد.

نمایندگان احزاب سیاسی که در روند بازشماری آرا شرکت کرده بودند در نشست خبری قطعنامه مشترکی را درباره لزوم ابطال آرای کابل و برخورد با افراد متقلب صادر کردند.

آنها تصریح کردند، فهرستی از کارمندان کمیسیون انتخابات که مرتکب تقلب شدند را به شورای امنیت ملی، کمیسیون شکایات انتخابات، دادستانی کل و نمایندگی سازمان ملل در کابل ارائه کردند.

در این قطعنامه از کمیسیون انتخابات خواسته شد که با احترام به تصمیم کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان برای برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در کابل اقدام کند.

کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پیش از این آرای کابل را باطل اعلام کرده بود اما با پادرمیانی ارگ ریاست جمهوری حاضر شد تا با بازشماری آرا موافقت کند.