۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال ۱۳۹۸ افغانستان

  • تاریخ انتشار : 1397/10/11 ساعت 23:28
پارلمان

مجلس نمایندگان در نشست علنی دوشنبه (۱۰جدی) بودجه ملی سال ۱۳۹۸ را با اکثریت آرا تصویب کرد.

مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۸ افغانستان ۳۹۹ میلیارد افغانی ( ۵.۳ میلیارد دلار) است که از این مجموعه ۲۷۵ میلیارد افغانی (بیش از ۳.۶ میلیارد) بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی ( بیشتر از ۱.۷ میلیارد) بودجه توسعه‌ای این کشور است.

بودجه عادی افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان و مصارف اداری حکومت و بودجه توسعه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود.

براساس گزارشها بودجه ملی افغانستان حدود ۹ میلیادر افغانی کسری دارد که ۸ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد.

عرفان‌الله عرفان یکی از اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان افغانستان گفت که این بودجه با ۱۲۹ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.

قبل از این مجلس نمایندگان افغانستان بودجه ملی را بارها قبل از تصویب به وزارت مالیه افغانستان مسترد می‌کرد، نخستین بار است که طرح بودجه ملی بدون تاخیر و برگشت به وزارت مالیه تصویب می‌شود.

شمع‌روز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می‌‌گوید، تصویب به موقع بودجه از سوی مجلس نمایندگان تاثیر مستقیم بر میزان مصرف آن توسط وزارت خانه‌ها و نهادهای مربوط خواهد داشت.

به گفته آقای مسجدی، وزرات مالیه در نظر دارد تا بودجه توسعه‌ای ۱۳۹۸ را بیشتر از بودجه عادی به مصرف برساند.

قسمت اعظم بودجه ملی افغانستان در بخش امنیت، زیربنا، آموزش و پرورش، سالم سازی اداره، زراعت و توسعه روستاها به مصرف می‌رسد.

۵۱ درصد بودجه ملی از سوی جامعه جهانی و ۴۹ درصد آن از عواید داخلی این کشور تامین می‌شود.

آمریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک از بزرگترین کمک کننده‌گان به بودجه ملی افغانستان هستند.

بانک توسعه اسلامی و برخی نهاد های دیگر هم در تمویل پروژه‌های توسعه‌ای با حکومت افغانستان همکاری می‌کنند.