فعالان مدنی: نزدیکان اشرف غنی می‌خواهند ساختار مالی کشور را به نفع خود دور بزنند

  • تاریخ انتشار : 1397/10/2 ساعت 23:19

شماری از فعالان مدنی می‌گویند که نزدیکان رئیس جمهور در شماری از ولایات وعده سپرده اند که برخی پروژه‌های انکشافی را خارج از چهارچوب بودجه ملی تطبیق می‌کنند.

ناصر تیموری عضو نهاد دیدبان شفافیت افغانستان امروز یکشنبه (۲جدی) در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که نزدیکان رییس جمهور می‌خواهند ساختار مالی کشور را دور بزنند.

آقای تیموری گفت که شماری از نزدیکان رییس جمهور به شمول معاون رییس دفتر وی برای مردمان شماری از ولایات وعده سپرده اند که چندین پروژه انکشافی را خارج از چهارچوب بودجه ملی در این ولایات تطبیق کنند.

او افزود که برای مردمان ولایت‌های دایکندی و پکتیا از نزدیکان رییس جمهور وعده سپرده شده که تعداد ۱۰ پروژه انکشافی در دو ولایت خارج از چهارچوب بودجه ملی و تدارکات در سال‌های پیشرو تطبیق شود.

او تاکید کرد که این تعهدات در حالی که وجهه کمپاینی نیز دارد به نحوی دور زدن ساختار مالی کشور محسوب شده و نگران کننده نیز است.

این فعال مدنی تطبیق پروژه‌های انکشافی را صرفا از مجرای بودجه ملی تطبیق پذیر دانسته تاکید نمود که تطبیق پروژه‌های انکشافی از مجرای غیر معمول آن، موجب فساد گسترده و انکشاف نامتوازن خواهد شد.

او همچنان به افزایش چشمگیر عواید دولت در دوره حکومت وحدت ملی اشاره کرده گفت که مبارزه نسبی با فساد در گمرکات و طرح برنامه جدید مالیاتی باعث افزایش عواید شده است.

تیموری مبارزه جدی تر با فساد را در ساختار چشمه‌های عایداتی کشور به ویژه گمرکات را عاملی خواند که می‌تواند عواید موجود را دو برابر ساخته و کشور را به خودکفایی برساند.

عواید سالانه دولت از ۹۹ میلیارد افغانی در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی به ۱۸۹ میلیارد افغانی در سال ۹۷ رسیده که افزایش ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد. ضرورت آنکه منابع مالی دولت از مجرای عواید داخلی تامین شود، نیاز است تا عواید داخلی دو برابر افزایش یابد. کارشناسان اقتصادی و مسئولان وجود این زمینه را در جمع آوری عواید پیشبین شده اند.