یک دیپلمات افغانستان در ترکمنستان کشته شد

  • تاریخ انتشار : 1397/09/25 ساعت 12:45

دبیر دوم سفارت کابل در ترکمنستان که در حال سفر به یک از ولایت های این کشور بود تصادف کرده و جان خود را از دست داده است

«محمد سلیم شریف زاده»، دبیر دوم سفارت کابل در ترکمنستان که در حال سفر به یک از ولایت این کشور بود تصادف کرده و جان خود را از دست داده است.

میرویس ناب سفیر افغانستان در ترکمنستان در این رابطه گفت: این حادثه روز گذشته رخ داده و متاسفانه شریف زاده در این حادثه کشته شده است.

در بیانیه سفارت افغانستان در ترکمنستان نیز آمده است که اقای شریف زاده از دیپلماتهای با تجربه بوده که ۳۰ سال در وزارت خارجه این کشور خدمت کرده است.