پوتین هر سال سلاح های هسته‌ای بیشتر می‌ سازد

  • تاریخ انتشار : 1397/08/24 ساعت 08:22

روسیه در حال افزایش هزینه کرد برای سلاح هسته‌ای خود است. در ۲۰۱۰ این کشور، زیر ۷ میلیارد دلار برای سلاح‌های هسته‌ای خود هزینه کرد. در ۲۰۱۶ این مقدار به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۳ درصد کل بودجه نظامی روسیه است.

به گزارش خبرگزاری آسیا، روسیه در حال افزایش هزینه کرد برای سلاح هسته‌ای خود است. در ۲۰۱۰ این کشور، زیر ۷ میلیارد دلار برای سلاح‌های هسته‌ای خود هزینه کرد. در ۲۰۱۶ این مقدار به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۳ درصد کل بودجه نظامی روسیه است.

وقتی نیروی نظامی روسیه در سالهای پس از جنگ سرد رو به ضعف گذاشت، این کشور به اهمیت استفاده از نیروی نظامی پی برد. این کشور امروز به منظور اجرای برنامه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نظامی خود، در حال نوسازی نیروی نظامی خود است.

در کنار سیستم رایج نظامی، روسیه در حال ارتقای موشکهای بالستیک و بمب افکنهای استراتژیک خود است. گزارش اخیر موسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم ، بیانگر آن است که روسیه در حال افزایش هزینه کرد برای سلاح هسته ای خود است. در ۲۰۱۰ این کشور، زیر ۷ میلیارد دلار برای سلاحهای هسته ای خود هزینه کرد. در ۲۰۱۶ این مقدار به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۳ درصد کل بودجه نظامی روسیه است.