استانکزی: طالبان بیش از ۷۰ درصد خاک افغانستان را کنترول میکنند

  • تاریخ انتشار : 1397/08/22 ساعت 09:40

مقامات گروه طالبان ادعا میکنند که جنگجویان این گروه بر ۷۰ درصد خاک افغانستان تسلط دارند.

شیرمحمد استانکزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از پایان نشست صلح افغانستان در مسکو در یک نشست مطبوعاتی گفت که طالبان در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد خاک افغانستان را کنترول میکنند.

استانکزی: «در حال حاضر ما ۷۰-۷۵ درصد خاک افغانستان را کنترول میکنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح میشود که در اوایل ماه نوامبر سال روان سیگار یا اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش ربع‌وار خود مدعی شده است که کنترول و نفوذ حکومت افغانستان بر قلمرو این کشور طی سه ساله گذشته از ۷۲ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته است.

یادآوری میکنیم، نشست صلح افغانستان امروز (جمعه، ۹ نوامبر) به حضور نماينده گان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در شهر مسکو برگزار شد.

حکومت افغانستان اعلام کرده که در این نشست حضور رسمی ندارد و شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل تصمیم به شرکت در این نشست گرفته است.

نشست مسکو در مورد افغانستان که قرار بود به تاریخ ۴ سپتمبر برگزار شود، به‌دلیل عدم اشتراک حکومت افغانستان در آن، به درخواست حکومت افغانستان، به تعویق انداخته شد.