مشکلات انتخابات در مزار شریف: نام رأی‌دهندگان در لیست نیست؛ به شکایات، اعتنا نمی‌شود

  • تاریخ انتشار : 1397/07/28 ساعت 08:52

شماری از رای دهندگان در مزار شریف، از برخورد نادرست مسؤولین کمیسیون انتخابات شکایت دارند و می‌گویند که نام آنها تنها در استیکر تذکره های شان ذکر شده و در لیست خود کمیسیون انتخابات نیست و کسی هم شکایات آنان در این زمینه اعتنا نمی ‌کند.

اسامی اکثر رای دهندگان در لیست کمیسیون انتخابات نیست و مردم زمانی که به بخش شکایات مراجعه می کنند با آنها برخورد نادرست می‌شود.

کسانی که نزد مسؤولین بخش شکایات می‌روند و به آنها گفته می‌شود که اسم آنها در لیست کمیسیون نیست و چه کار کنند؟ مسؤولین این بخش در پاسخ می‌گویند: ”صبر کنید ما لیست را ببینیم اگر بود می‌گوییم اگر نبود هیچ!“

رأی دهندگان می گویند آنها مشکل شان را به کی بگویند؟ امروز به دلیل این امر، بیشتر افراد نتوانسته اند رای بدهند.

از سوی دیگر، کارمندان استفاده از دستگاه بیومتریک نیز آشنایی کاملی با این دستگاه ندارند و روند بیومتریک‌کردن هویت رأی‌دهندگان در سایت های انتخاباتی شهر مزار شریف به کندی پیش می‌رود.

اشخاصی هستند که در لیسه نسوان قلعه جنگی تذکره های شان را استیکر زده اند؛ ولی اسم آنها در لیست کمیسیون نیست و برای آنها اجازه رای دادن را نمی دهند.

وی افزود: این مشکل در لیسه ازبکیه یولمرب نیز وجود دارد و حدود پانزده تن را اجازه ندادند تا رای بدهند و به آنها گفته شده که اسم شما در لیست کمیسیون انتخابات ذکر نشده است.

در بخش بیومتریک نیز اکثر این ماشین ها آفلاین هستند و درست کار نمی کنند. فقط یک یا دو دستگاه بیومتریک در این محل فعال است که آنهم به کندی پیش می‌رود.

بی نظمی در ولسوالی ها زیاد است. کسی به فکر نظم در این مراکز نیست.

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در این مرکز پنج شکایت را ثبت کرده است.

بی نظمی، جنجال با ناظرین وکلا، وجود اشخاصی که رای دادند؛ اما انگشت شان رنگ نشده و عکس گرفتن رای دهندگان از جریان رأی‌دادن شان برای اثبات رأی‌دادن برای کاندیداها از جمله شکایت ثبت شده می‌باشد.

قابل ذکر است که روند انتخابات در ولایت بلخ از ساعت هفت صبح آغاز شده و تا ساعت ۴ عصر ادامه خواهد داشت.