رای‌دهی در مراکزی که دستگاه بیومتریک کار نمی‌کند، ادامه می‌یابد

  • تاریخ انتشار : 1397/07/28 ساعت 08:50

عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که بر اساس مصوبه کمیسیون در محل‌های رای‌دهی که دستگاه بیومتریک از کار باز مانده و یا نرسیده، برای حل مشکل اقدام می‌شود.

او گفت که اگر مشکل باقی بماند از دستگاه‌های احتیاطی و از ماشین‌های مرکزهای بسته استفاده می‌شود. اگر مشکل باز هم باقی بماند بر اساس فهرست رای دهندگان باید رای دهی ادامه یابد.

قبل از این کمیسیون اعلام کرده بوده که اگر بارکد دستگاه بیومتریک بر اوراق رای دهی نصب نشده باشد رای باطل است.