ترکمنستان خواستار حمایت چند جانبه از افغانستان شد

  • تاریخ انتشار : 1397/07/9 ساعت 10:11
n00171847-b

قربان‌قلی بردی محمدف؛ رئیس جمهور ترکمنستان که در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبات افغانستان را برای باثبات سازی منطقه مهم خواند.

او گفت، برای یقینی سازی امنیت و انکشاف باثبات در آسیای میانه، همکاری در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و حمایت چند جانبه از افغانستان نیاز است و در این بخش شامل شدن افغانستان در تطبیق پروژه‌های بزرگ انرژی و ترانسپورتی به حیث یک شریک کامل، مهم می‌باشد.

رئیس جمهور ترکمنستان در حالی از سهیم شدن افغانستان به‌حیث یک شریک کامل در پروژه‌های بزرگ منطقه سخن می‌گوید که کار پروژه بزرگ انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند جریان دارد.