مرکز مبارزه با ”فساد افغانستان“ به جرائم بزرگ رسیدگی نمی‌کند

  • تاریخ انتشار : 1397/05/11 ساعت 11:04

جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» در گزارشی اعلام کرد که وضعیت افغانستان بیشتر بر دولتی بی قانون، ضعیف و ناکارآمد استوار است.

به گزارش «پژواک»، این نهاد بازرسی افزود: بسیاری از موارد فساد هنوز به دلیل عدم اراده سیاسی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.

سیگار اظهار داشت که «مرکز قضایی مبارزه با فساد افغانستان» به جای تحت پیگرد قرار دادن مفسدان بزرگ اقتصادی به دنبال مجرمین کوچک است.

مرکز مبارزه با فساد افغانستان ۲۸ آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی به دستور «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان برای «مبارزه قاطعانه و منسجم علیه فساد اداری» در این کشور ایجاد شد.

سیگار در ادامه درباره شمار نیروهای امنیتی افغان نیز گفت که این نیروها از ۳ ماه گذشته شاهد افزایش بوده و به ۳۱۴ هزار و ۲۴۲ نظامی رسیده است، اما با این حال از آوریل سال ۲۰۱۷ تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای امنیتی افغان کاهش یافتند.

سپکو چندی پیش نیز از نحوه ارائه کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان انتقاد کرده بود و روش نادرست واشنگتن در ارائه کمک‌های مالی به افغانستان را سبب گسترش فساد اداری در این کشور اعلام کرده بود.