سران حکومت وحدت ملی عازم بروکسل شدند

  • تاریخ انتشار : 1397/04/19 ساعت 11:20

رهبران حکومت وحدت ملی برای اشتراک در نشست سران ناتو در بروکسل، صبح امروز کابل را به مقصد بلجیم ترک کردند.

این نشست قرار است با حضور سران ناتو روز پنجشنبه هفته روان در بروکسل برگزار گردد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در خصوص این سفر گفت: رییس جمهور قرار است فردا چهارشنبه با برخی مقام ها در بروکسل دیدارهای دو جانبه داشته باشد و روز پنجشنبه با آغاز نشست سران ناتو، درآن اشتراک و سخنرانی کند.

وی تأکید کرد که نتایج این نشست افزون برتعهد ادامه حمایت سران ناتو از افغانستان، در پروسه صلح نیز می تواند مهم باشد زیرا افزون بر تلاش های دولت برای تأمین صلح در کشور، به اجماع سیاسی کشورها برای دستیابی بهتر به این پروسه نیاز است.