تاکنون بیش از شش میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند

  • تاریخ انتشار : 1397/03/23 ساعت 09:27

کمیسیون انتخابات می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان تاکنون بیش از شش میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

کمیسیون انتخابات می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان تاکنون بیش از شش میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات، امروز چهارشنبه (۲۳ جوزا) در یک نشست خبری گفت که از میان این شش میلیون و یکصد و هشتاد نفر، دو میلیون و یازده هزار آن را زنان تشکیل می‌دهد.

آقای صیاد بیان داشت که مرحله اول و دوم ثبت نام رأی دهندگان با مؤفقیت به پایان رسید و مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستاها ادامه دارد.

وی افزود که یکهزار مرکز ثبت نام که در مراحل گذشته فعال نشدند، به مرحله سوم منتقل شده است.

به گفته‌ وی، ثبت نام کاندیدان مجلس نمایندگان به پایان رسیده، ولی نامزدان شورای ولسوالی‌ها تا ۲۴ برج جاری می‌توانند ثبت نام نمایند.

رییس کمیسیون انتخابات گفت که ۲۳۹۶ تن که شامل ۱۹۸۱ مرد و ۳۸۱ زن می‌شود، نزد این کمیسیون به عنوان کاندیدان احتمالی مجلس نمایندگان به ثبت رسیده است.

عبدالبدیع صیاد گفت که این آمار ممکن است دستخوش تغییر شود زیرا به گفته وی، تا ساعات پایانی روز گذشته، ۲۲ جوزا، شماری از نامزدان اسنادشان را در اختیار دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات گذاشته اند و طی مراحل آن جریان دارد.

در کنار این، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، ۳۰۵۸ تن دیگر، به عنوان کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی‌ها نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. از این میان تنها ۲۰۷ تن آن را زنان تشکیل می‌دهند.

آقای صیاد از کمرنگ بودن زنان برای ثبت نام در شورای ولسوالی ها نگرانی کرد. وی نا امنی در برخی ولایت‌ها، مشکلات فرهنگی، عدم تصدیق نامه‌های صنف دوازدهم و برخورد سلیقه‌یی برخی از مقام‌های محلی را از عوامل اصلی کمرنگ بودن زنان برای نامزد شدن در شورای ولسوالی‌ها خواند.

در کنار این، با آنکه مهلت ثبت نام برای نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها نیز به تاریخ ۲۲ جوزا، به پایان رسید اما کمیسیون انتخابات دو روز دیگر را نیز برای ثبت نام این نامزدان تمدید کرده است.

گفتنی است که قرار است لیست ابتدایی کاندیدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها بعد از بررسی اسناد شان به تاریخ ۷ سرطان اعلام شود.