افشای مسیر ورود داعش به افغانستان

  • تاریخ انتشار : 1397/02/29 ساعت 09:16

ژنرال جان نیکلسون فرمانده ارشد ناتو در افغانستان که به مناطق شرقی این کشور سفر کرده است، اعلام کرد: داعش به گونه مداوم از خاک پاکستان وارد بخش‌های شرقی افغانستان می‌شود.

ژنرال جان نیکلسون فرمانده ارشد ناتو در افغانستان که به مناطق شرقی این کشور سفر کرده است، اعلام کرد: داعش به گونه مداوم از خاک پاکستان وارد بخش‌های شرقی افغانستان می‌شود.

این مقام ارشد ناتو در افغانستان گفت: حقیقت این است که حضور داعش در آن طرف سرحد در خاک پاکستان یکی از چالش‌ها در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو است؛ این گروه هر باری که تحت فشار قرار می‌گیرند دوباره به آن طرف سرحد(مرز) به داخل پاکستان فرار می‌کند و این مساله به یک درد سر برای ما مبدل شده است.

این در حالی است که بسیاری از مقام ها و تحلیلگران، امریکا را به حمایت از گروه تروریستی داعش در افغانستان متهم می‌کنند. به گفته آنها، امریکا و ناتو مواضع داعش را مورد هدف قرار نمی‌دهد و این گروه با چرخبالهای ناشناس به خاک افغانستان منتقل می‌شوند.

صحبت اخیر این ژنرال امریکایی افشاگری تازه یک مقام امریکایی است که برای نخستین بار مسیر ورود داعش از خاک پاکستان را تایید می کند.