تا پایان کار اشرف غنی فقط یک ماه باقی مانده

  • تاریخ انتشار : 1397/01/27 ساعت 08:47
1396102510370321813042024

طبق قانون اساسی کشور یک ماه تا پایان کار حکومت وحدت ملی باقی مانده است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره ریاست جمهوری چهار ساله است و تنها یک ماه از پایان کار حکومت وحدت ملی باقی است.

به گفته تحلیلگران افغانستان اگر اشرف غنی از طریق تقلب در انتخابات خواستار ادامه قدرت باشد افغانستان را با وضعیت خطرناکی روبرو خواهد کرد و استفاده از حمایت خارجی نیز با واکنش صریح مردم این کشور روبرو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وحدت و همگرایی بین احزاب سیاسی در برابر سیاست‌های انحصارگرایانه ریاست جمهوری افغانستان شکل گرفته است و با طرح‌های سازنده‌ای برای پایان این وضعیت وارد میدان شده‌اند.

به نظر می‌رسد که دولت کابل پایان کار حکومت وحدت ملی را سال آینده می‌داند و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را ۱۳۹۸ اعلام کرده است.

پیش از این نیز جنبش سیاسی گذار نیز با برگزاری نشست خبری مشترک تاکید کرده بود که حکومت وحدت ملی باید زمینه انتقال قدرت را تا خردادماه فراهم کند.

بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان با استناد به قانون اساسی این کشور دوره ریاست جمهوری افغانستان را چهار ساله می‌دانند و بر این باروند که یک ماه تا پایان کار اشرف غنی باقی است.