ازبکستان در مورد فعالیت تروریست ها در مرز افغانستان هشدار داد

  • تاریخ انتشار : 1397/01/12 ساعت 10:35
n82874699-72264778

رئیس سرویس امنیت دولتی ازبکستان ، در مورد فعال تر شدن گروه های تروریستی در شمال افغانستان و نزدیک مرز های این کشور ابراز نگرانی کرد و هشدار داد.

‘ اختیار عبدالله اف گفت : فعال تر شدن گروه های تروریستی همچون داعش ، جنبش اسلامی ترکستان و گروه های تروریستی دیگر در شمال افغانستان و نیز بازگشت ستیزه جویان شرکت کننده در درگیری های نظامی خاور میانه به ازبکستان تهدیدی جدی برای کشورمان ایجاد می کند .

وی طی سخنانی در مجلس ازبکستان افزود: باز بودن مرزها با کشورهای همسایه نیز به احتمال انتقال کتاب های دینی افراطی ، مواد مخدر و تجهیزات نظامی به ازبکستان می افزاید .

رییس سرویس امنیت دولتی ازبکستان همچنین در موردفعال تر شدن نیروهای تجزیه طلب مختلف و تامین مالی آنها از سوی گروه های خارج از کشور هشدار داد.

این در حالی است که مسکو نیز اخیرا درباره انتقال ستیزه جویان و تجهیزات نظامی توسط هلیکوپترهای بدون علامت مشخص در مناطق مختلف افغانستان ابراز نگرانی کرده است .

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که در کنفرانس بین المللی تامین امنیت افغانستان و هفته جاری در تاشکند منتشر شد ، در مورد فعالتر شدن طالبان در مناطق مختلف افغانستان و نیز افزایش حضور داعش در شمال افغانستان در مرزهای کشورهای همسود ابراز نگرانی شده است .

در این بیانیه اضافه شد ، موارد استفاده از هلیکوپترهای بدون علامت مشخص در مناطق مختلف افغانستان با هدف انتقال ستیزه جویان و تجهیزات نظامی مدل کشورهای غربی برای جناح افغانستان گروه تروریستی داعش موجب نگرانی جدید می شود و بروز این چنین موارد که از سوی مقامات رسمی افغانستان نیز تایید شده است باید بطور جدی بررسی شود .