معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد

  • تاریخ انتشار : 1396/12/20 ساعت 13:57

هیئت اداری ولسی جرگه در دومین روز همایون همایون را به حیث معاون اول این جرگه انتخاب کرد.

برای احراز پست معاون اول این جرگه همایون همایون و محمد نذیر احمدزی و برای معاونیت دوم آن محمد عبدو و عبداله کلیمزی نامزد شده بودند.

برای پست منشی اول ولسی جرگه، میرداد نجرابی و محمد یوسف صابر نامزد شده بودند.

صرف همایون همایون توانست از جمله ۱۱۶ رای وکلای حاضر ۱۱۰ رای آن را بدست بیآورده، انتخاب شود.

روز گذشته عرفان الله عرفان به اکثریت آرا به حیث منشی دوم این جرگه انتخاب شد.

قرار است برای انتخاب کرسی‌های معاونیت دوم و منشی اول این جرگه فردا رای گیری شود.

همچنین امروز رییسان کمیسیونهای مجلس نمایندگان برگزیده شدند که به این ترتیب است:

شيرعلى احمدزى رييس کميسيون امور کوچى ها

قيس حسن رييس کميسيون مواصلات و مخابرات

اقبال صافى رييس کميسيون امنيت داخلى

نثاراحمد غوريانى رييس کميسيون امور دفاعى

ميررحمان رحمانى رييس کميسيون اقتصاد ملى

کمال ناصر اصولى رييس کميسيون معارف و تحصيلات عالى

شريفى بلخابى رييس کميسيون عدلى و قضايى

محمد عظيم محسنى رييس کميسيون مالى و بودجه

صفى الله مسلم رييس کميسيون منابع طبعيى و محيط زيست

و مجيب الرحمن څمکنى رييس کميسيون صحت و جوانان

رؤساى چهار کميسيون پارلمان هنوز گزینش نشدند.