مقام سابق سازمان ملل: تأکید طالبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا منطقی است

  • تاریخ انتشار : 1396/12/19 ساعت 12:34

نماینده سابق سازمان ملل در افغانستان تأکید طالبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا را منطقی دانست، زیرا استراتژی نظامی این کشور در واشنگتن تدوین شده و حتی دولت افغانستان نیز بر اثر مداخله آمریکا تشکیل شده است.

«کای آیده» نماینده سابق سازمان ملل در افغانستان با اشاره به پیشنهاد صلح دولت افغانستان به طالبان در نشریه «پرایو» نوشت تاکنون موضع طالبان ثابت بوده است. این گروه بر مذاکره با آمریکا پیش از گفت‌وگو با افغان‌ها تأکید کرده است، زیرا دولت افغانستان را نامشروع می‌داند و حاضر به «گفت‌وگوهای مستقیم» با آن‌ها نیست.

منطق گفت‌وگو با آمریکا واضح است، طالبان حضور آمریکا و ناتو را اشغال خارجی می‌داند و هدف آن‌ها نیز همواره پایان دادن به حضور نیروهای خارجی بوده است، بنابراین چنانچه آمریکا برای گفت‌وگو درباره این خواسته اساسی طالبان حاضر نباشد هرگونه بحث درباره مسائل کم‌اهمیت‌تر بی‌معنی خواهد بود.

به‌نظر من در تأکید طالبان برای گفت‌وگو با طالبان منطقی وجود دارد؛ استراتژی نظامی در درجه اول در واشنگتن به‌وجود آمده، حضور نظامی آمریکا در افغانستان بسیار گسترده بوده و حتی دولت کنونی افغانستان نیز در نتیجه مداخله آمریکا تشکیل شده است.

آمریکا با توجه به نقش غالب خود در تعیین استراتژی نظامی باید نقش برجسته‌تری را در برقراری صلح نیز قبول کند. نماینده آمریکا در گذشته با نمایندگان طالبان در دوحه و اروپا دیدار کرده بود، با این حال طرح خروج آمریکا از افغانستان در آینده نمی‌تواند با گفت‌وگوهای طالبان و واشنگتن تعیین شود بلکه طالبان باید متوجه شود که در شرایط مناسب پایانی بر آنچه آن‌ها اشغال خارجی می‌دانند وجود خواهد داشت.

آیده در ادامه یادداشت خود تأکید کرد: در بازه زمانی ۹ساله چند بار قادر به گفت‌وگو با نماینده طالبان بودم و باور ندارم که طالبان هیچ هدفی برای بازگشت به سال‌های تاریک دهه ۹۰ میلادی را داشته باشد و یا بخواهد افغانستان را از جامعه جهانی جدا کند. طالبان می‌داند که این کشور به کمک برای توسعه و رفاه نیاز دارد.

وی در انتهای یادداشت خود نیز تأکید کرد که ورود به روند صلح مستلزم احتیاط بسیار، صبر و انعطاف‌پذیری است.