حمایت طالبان از پروژه تاپی

  • تاریخ انتشار : 1396/12/4 ساعت 14:23
139612041305377113429644

طالبان طی اطلاعیه ای ضمن حمایت از پروژه تاپی گفته اند که پروژه تاپی یک پروژه مهم اقتصادی در سطح منطقه است و از پروژه های مهم صنعتی و اقتصادی است که ابتکار طراحی آن در زمان حکومتداری امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته بود و لیکن تکمیل آن به سبب تهاجم و اشغال امریکایی ها به تعویق افتاد.

در این اطلاعیه آمده است که از یکسو اگر امتیاز احداث این پروژه به امارت اسلامی افغانستان تعلق می گیرد و اسناد و توافق نامه های که درین مورد در میان امارت اسلامی افغانستان و طرف های مربوطه صورت گرفته بود هنوز هم موجود است، از سوی دیگر بیشتر ساحه و مسیر اجراء این پروژه هم اکنون در کنترول امارت اسلامی افغانستان قرار دارد، لهذا امارت اسلامی افغانستان موقف خود را در مورد عملی شدن پروژهء تاپی چنین اعلان می کند:

۱٫ امارت اسلامی افغانستان این پروژه را به حیث یک عنصر مهم در زیر بنای اقتصادی کشور می بیند و عملی شدن آن را مژده خوبی برای افغان ها می پندارد.

۲٫ امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترول خود برای تعمیل این پروژه همکاری می کند و جهت های پروژه تاپی را به رعایت کردن موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان متوجه می سازد.

۳٫ رژیم فاسد کابل چون در فساد مالی و فریب کاری ریکارد جهانی دارد و هیچ پروژه مهمی را بدون فساد مالی و فریب کاری به تکمیل نرسانده است، درین پروژه نیز حتما دست به فساد گسترده مالی خواهد زد، لهذا اگر در جریان تطبیق این پروژه برای امارت اسلامی افغانستان ثابت گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی و فریب کاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف های ذی دخل نیز امیدوار است که درین مورد جداً توجه بکنند، تا این پروژه مهم ملی با تاخیر و مشکلی مواجه نشود.

طالبان گفته که پروژه تاپی چون یک پروژه صنعتی و اقتصادی است که هیچ گونه فایده اقتصادی یا نظامی به امریکایی های اشغالگر ندارد، امکان دارد امریکایی ها همچون پروژه مس عینک در راه تطبیق این پروژه نیز به گونه غیر مستقیم مزاحمت ایجاد کند، قرارداد استخراج معدن مس عینک در سال ۲۰۰۸م با یک شرکت چینای MCC امضاء شد و لیکن کار عملی آن تا هنوز به تعویق افتاده است، تاپی پس از مس عینک دومین پروژه مهمی است که در واقعیت در پیش رفت اقتصادی افغان ها نقش زیادی خواهد داشت و امریکایی ها پروژه را که به فایده افغان ها باشد به هیچ دلیلی تحمل نمی توانند، لهذا امارت اسلامی افغانستان به استثناء رژیم کابل به دیگر طرف های این پروژه پیشنهاد می کند که از سازمان ملل و یا کدام سازمان معتبر جهانی دیگر تضمین مصئونیت این پروژه را بگیرند، تا مبادا امریکایی ها برای تخریب این پروژه دست به کار شوند، وگرنه بعید نیست که این پروژه نیز همچون پروژه مس عینک به سبب مزاحمت امریکایی ها با مشکلات رو به رو خواهد شد.

۵: امارت اسلامی افغانستان بازسازی و احیاء زیر بناهای اقتصادی کشور را مسئولیت خود می داند و درین راستا از شرکت های ساختمانی بین المللی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند، امارت اسلامی افغانستان از هیچگونه همکاری با آن ها دریغ نخواهد کرد. والسلام
امارت اسلامی افغانستان
۷/۶/۱۴۳۹ ه ق
۴/۱۲/۱۳۹۶ ه ش ۲۳/۲/۲۰۱۸م