تناقض در گفته های ترامپ؛ کمک ۳۵۱ میلیون دالری آمریکا به پاکستان تصویب شد

  • تاریخ انتشار : 1396/11/24 ساعت 08:54
1396103014503989513086264

در حالی که ترامپ با اتهام زنی به پاکستان کمک مالی به این کشور را حماقت دانسته بود، ۳۵۱ میلیون دلار کمک برای اسلام آباد تصویب کرد.

آمریکا با وجود ادعای قطع کمک‌های مالی به پاکستان ، ۳۵۱ میلیون دالر کمک برای این کشور تصویب کرد.

گزارش‌ها حاکی است مسئول بودجه‌های خارج از کشور آمریکا اعلام کرد: ما با کاهش کمک‌های مالی به پاکستان ۳۵۱ میلیون دالر به این کشور اختصاص داده‌ایم.

هری شاستر تاکید کرد: اسلام آباد شریک بسیار مهمی برای آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود.

این کمک در حالی تصویب شده است که ترامپ چند هفته پیش کمک به پاکستان را حماقت محض دانسته بود.

آمریکا به طور محسوسی در خصوص پاکستان دچار سردرگمی شده است و دائما سخنان ترامپ با رفتارش نقض می‌شود.