۶۱۷ زندانی از ایران به افغانستان منتقل شدند

  • تاریخ انتشار : 1396/11/18 ساعت 19:57

ایران و افغانستان موافقت‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۵ به امضا رساندند که بر اساس آن، زندانیان دو کشور برای سپری کردن مدت حبس باقی مانده به کشورهای خودشان منتقل می‌شوند و بر اساس آن تاکنون ایران حدود ۶۱۷ زندانی را به مقامات کشورمان تحویل داده‌ است.

ایران حدود چهار سال پیش، برای نخستین‌بار ۱۶ زندانی افغان در این کشور را به افغانستان تحویل داد و در مقابل، افغانستان نیز حدود ۱۴ زندانی ایرانی را به دولت ایران تحویل داد.

حکومت افغانستان می‌گوید که در حال حاضر ۵۱٢٤ افغان در ایران زندانی هستند و تاکنون ٦١٧ این زندانی‌ها براساس این تفاهمنامه به افغانستان تحویل داده شدند.

بیشتر این زندانیان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند.
مقام‌های ایرانی می‌گویند این انتقال از طریق مرز دوغارون انجام شده است. مرز دوغارون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی، شهرستان تایباد را در استان خراسان رضوی به ولایت هرات در غرب افغانستان ارتباط می‌دهد.

گفته می‌شود این زندانیان افغان در ولایات تهران، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی و یزد دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.