ساختمان مرکز فرهنگی روسیه در کابل بازسازی شد

  • تاریخ انتشار : 1396/10/28 ساعت 11:08

ساختمان مرکز علم و فرهنگ روسیه در پایتخت کشور به طور کامل بازسازی شده و پس از حل مسائل امنیتی آن به زودی به طور رسمی بازگشایی می‌شود.

« ایلینورا میتروفانوا» مسئول فرهنگی روسیه در افغانستان به خبرنگاران گفت: ساختمان مرکز علم و فرهنگ روسیه در پایتخت افغانستان به طور کامل بازسازی شده و پس از حل مسائل امنیتی آن به زودی به طور رسمی بازگشایی می کنیم.

ایلینورا میتروفانوا گفت:ساختمان مرکز علم و فرهنگ روسیه که در کابل تخریب شده بود، به طور کامل بازسازی شده است. اما تا هنوز بازگشایی آن صورت نگرفته است، اگر چه این ساختمان در حال حاضر وجود دارد. چندی پیش نمایندگان ما در آنجا بودند، اما مسئله امنیت آن به طور کامل حل نشده است، اما این مسئله هم حل خواهد شد.

پیشتر اعلام شده بود که بازگشایی مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل بستگی به امر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل دارد.