چرایی گسترش فعالیت داعش در افغانستان از نگاه «عطا محمد نور»

  • تاریخ انتشار : 1396/10/17 ساعت 10:32

رئیس اجرایی حزب جمیت اسلامی افغانستان در جمع هواداران خود گفت: «من نمی‌گویم که داعش توسط بالگردهای نیروهای افغان به افغانستان منتقل شده است؛ اما ضعف و بی‌کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی سبب گسترش فعالیت داعش در این کشور شده است».

والی بلخ، «عطامحمدنور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ بار دیگر از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و ضعف در رهبری دولت را دلیل گسترش فعالیت داعش در افغانستان دانست.

والی بلخ در جمع هوادارانش اظهار داشت: گروه تروریستی داعش در بدخشان، قندوز، فاریاب، حوزجان و سرپل حضور فعال دارد، اما حکومت وحدت ملی برای از بین بردن این گروه تروریستی اراده قوی ندارد.

عطامحمدنور گفت: « من نمی‌گویم که ریاست امنیت ملی و بالگردهای نظامی دولت داعش را به افغانستان منتقل کرده‌اند، اما اینکه ضعف و بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی سبب ظهور داعش در این کشور شد را باید پذیرفت».

وی در ادامه تصریح کرد که ضعف و بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی به حدی بوده است که گروه تروریستی داعش پس از شکست در خاورمیانه امروز به افغانستان آمده است.

والی بلخ ارگ(کاخ) ریاست جمهوری افغانستان و کمیته تدارکات ملی که از سوی اشرف غنی رهبری می‌شود را منبع فساد اداری در دولت افغانستان دانسته و شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد را دروغ خواند.

رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفت: فساد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان و کمیسیون تدارکات ملی بسیار افزایش یافته است.

وی افزود: شواهدی از وجود فساد اداری در قراردادهای سوخت نیروهای امنیتی افغان که توسط کمیسیون تدارکات ملی مدیریت می‌شود در دست دارد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیش از این با برکنار کردن عطامحمدنور را از ولایت بلخ ، والی جدیدی را معرفی کرده بود. درحال حاضر هیئت رهبری حزب جمعیت اسلامی با سران دولت کابل درباره تغییر در رهبری ولایت بلخ در حال مذاکره است.