پوتین توافقنامه توسعه پایگاه طرطوس را به دوما فرستاد

  • تاریخ انتشار : 1396/09/22 ساعت 14:59
1489611928

رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه توافقنامه طرح توسعه پایگاه طرطوس سوریه را به دوما فرستاد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، طرح توسعه پایگاه طرطوس سوریه را که به موجب آن اداره این پایگاه برای ۴۹ سال در اختیار روس ها قرار می گیرد به دوما ارسال کرد.

پوتین روز دوشنبه هفته جاری با سفر به سوریه در پایگاه حمیمیم حاضر شده بود.

به موجب توافقنامه طرح توسعه پایگاه طرطوس، دوره این توافق ۴۹ ساله است که البته امکان افزایش یک دوره ۲۵ ساله دیگر به آن وجود دارد و اگر طرفین ۱ سال قبل از پایان توافق ۴۹ ساله با تمدید آن موافق باشند کنترل پایگاه طرطوس برای ۲۵ سال دیگر در اختیار روسیه قرار می گیرد.

به موجب این توافق، روسیه برای توسعه این پایگاه از تجهیزاتی که هیچگونه مالیات و یا وجه گمرگی بر آنها اعمال نمی شود استفاده می کند، علاوه بر آن این پایگاه بطور کامل از مصونیت برخوردار بوده و امکان تصرف، بازرسی و دیگر موارد قضایی از آن امکان پذیر نیست.