پاسخ قدیروف به آرزوی اوکراین برای تقسیم روسیه

  • تاریخ انتشار : 1396/09/20 ساعت 09:27
KMO_157662_00004_1_t218_141458

رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن ادعاهای گیورگی توکا، معاون وزیر امور پناهندگان اوکراین در مورد فروپاشی روسیه را ”رویا“ خواند.

رمضان قدیروف گفت: هر چیزی که پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین در ذهنش دارد، توکا به زبانش می‌آورد و می‌گوید. بیانیه اوکراین نشان از رویاهای مخفی پوروشنکو و دیگر افراد ضد روسی در کی‌یف است.

وی تاکید کرد: البته که اوکراین توسط توکا و افراد بالاتر از او اداره نمی‌شود، این سخنان برای مردم اوکراین خجالت آور است، زیرا ما در روسیه مردم اوکراین را مانند برادر و خانواده خود به حساب می‌آوریم.

قدریف خاطرنشان کرد: نه توکا، نه پوروشنکو و نه اربابان آنها در اروپا و آمریکا هیچگاه نمی‌توانند باعث تضعیف و فروپاشی ما شوند اما شک ندارم که فرزندان پوروشنکو از اجداد خود در مورد روسیه بزرگ خواهند پرسید.

وی برای مردم اوکراین صلح و آرامش آرزو کرد.

روز شنبه معاون وزیر پناهندگان اوکراین گفته بود: لازم است تا برای تقسیم روسیه تلاش کنیم، از نظر سیاسی در آینده نیز روسیه دشمن اوکراین باقی خواهند ماند.