منطقه میرزاولنگ دوباره سقوط کرد

  • تاریخ انتشار : 1396/07/21 ساعت 08:52

ضعف مدیریت مسئولین ارگان های امنیتی و محلی سبب سقوط دوباره منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل گردیده است.

محمدنور رحمانی، رئیس شورای ولایتی ولایت سرپل ضمن تأیید سقوط میرزاولنگ به خبرنگار صدای افغان گفت: ”از شب گذشته بدین سو دشمن عملیات گسترده ای را بالای منطقه میرزاولنگ آغاز کرد که با تصرف چند قرارگاه امنیتی، سبب سقوط این منطقه گردیدند“.

رحمانی افزود، ضعف مدیریت سبب خلق بحرانی امنیتی و روانی در میان مردم سرپل گردیده است.

نامبرده می افزاید که هم اکنون خط دفاعی ولسوالی صیاد مورد تهاجم دشمن قرار دارد و اگر این روند ادامه داشته باشد، عواقب نامعلومی در انتظار خواهد بود.

منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل در حالی به تصرف دشمن در می آید که پیش از این نیز بیشتر مناطق این منطقه در اختیار طالبان و داعش بود و نیروهای امنیتی نتوانسته بودند میرزاولنگ را به صورت کامل تصفیه کنند.

بیش از دو ماه از حمله مشترک طالبان و داعش بر منطقه میرزاولنگ و جنایت بزرگ در این منطقه می گذرد، اما هنوز امنیت مطمئن به این روستا برنگشته و خانواده های بیجا شده از منطقه نتوانسته اند با وجود نزدیک شدن به فصل سرما، به خانه و کاشانه خود بازگردند. از طرف دیگر هنوز برخی از زوایای جنایات طالبان و داعش در میرزاولنگ بدون بررسی و پنهان باقی مانده است.