اتمر: شمار تروریستان در افغانستان سه برابر افزایش یافته است

  • تاریخ انتشار : 1396/07/21 ساعت 08:50

حنیف اتمر در پایان یک سیمینار نظامی در کابل گفت که نسبت به سالهای پیش و پس از خروج نظامیان خارجی، شمار تروریستان مسلح در افغانستان سه برابر افزایش یافته است.

مشاور امنیت ملی در این سیمینار که امروز پنجشنبه برگزار شده بود، خطاب به جنرالان نظامی گفت که در سالهای گذشته بیش از صد هزار نیروهای خارجی در افغانستان در کنار افغان ها می جنگیدند اما حالا نیروهای ما در برابر هراس افگنان که شمار شان سه برابر افزایش یافته است، به تنهایی ایستادگی و جنگ می کنند.

مشاور امنیت ملی در این سیمینار افزود که از هر چهار تروریست که با آن روبرو هستیم یکی آن به بیرون از کشور مربوط اند.

حنیف اتمر در نشست امروز به جنرالان نظامی گفت که هفت سال پیش که او وزیر داخله بود، ۳۸۰هزار نظامی افغان و نزدیک به ۱۴۰هزار نظامی خارجی حضور داشتند که رهبران آنان به رهبری افغانها در جنگ باورمندی نداشتند اما رهبران افغان این باور را داشتند.

مشاور شورای امنیت ملی در ادامه گفت که خارجی‌ها این اعتبار را پیدا کرده اند که افغان‌ها در جنگ تروریزم نسبت به هر کشور دیگر، در کنارشان با شهامت و آخرین نفس می‌ایستند و می‌جنگند.

این مقام نخست شورای امنیت افزود که خارجیان تصمیم گرفته اند که با ما تا نابودی تروریزم بمانند و نیروهای امنیتی ما را تا چهار سال آینده حمایت مالی و تخنیکی کنند تا بنابر خواست مردم افغانستان اردوی افغانستان شکل گیرد.

آقای اتمر هراس افگنی را تهدید منطقه‌یی و جهانی نیز خواند و افزود که نیروهای نظامی افغانستان نه تنها از افغانستان دفاع می کنند بل از منطقه و جهان نیز دفاع می کنند.

آقای اتمر افزود که حالا نه تنها نظامیان در جنگ سال روان پیروز بوده اند بل در عرصه کسب اعتماد خارجیان و سیاست بین اللمللی نیز برنده بودند.

حنیف اتمر خطاب به این جنرالان گفت که باور ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اینست که شما پیروز می‌شوید، اگر شما این توان را ندارید پس به مردم هم وعده ندهید.

مشاور شورای امنیت ملی گفت که دولت و جهانیان چهار چیز را از نظامیان می خواهد که شامل مانع شدن حملات خودی و جلوگیری از فساد در نهادهای نظامی می‌شود.

اتمر افزود که قصه شرم آور مفسدان در نهادهای نظامی نباید قصه قربانی و پیروزی سربازان را خدشه دار کند.

آقای اتمر گفت که مفسدین از ما نیست. اگر یک تروریست سرباز ما را می کشد یک مفسد هم نان سرباز ما را می گیرد.

آقای اتمر همچنان در نشست امروز از نظامیان خواست تا قدرت کشف و استخبارات را بیشتر کنند و تلاش کنند تا سطح تلفات سربازان کاهش یابد.

این مقام دولت همچنان به نظامیان خبر داد که تا چند روز دیگر چند چرخبال جنگی دیگر نیز به نظامیان افغانستان سپرده می شود.

اتمر در پایان نیز بر نیاز ایجاد قطعات ضد آشوب اشاره کرده گفت که نظامیان ”قطعا نباید در برابر قهر جوانان در راه‌پیمایی ها و اعتراضات، با سلاح ایستادگی کنند.