برادر احمدشاه مسعود خبر داد: تلاش دولت کابل برای ایجاد بحران در انتخابات آینده

  • تاریخ انتشار : 1396/06/22 ساعت 08:56
1396062211301882911917154

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود در سفر به هرات اعلام کرد که دولت کنونی افغانستان برای مهندسی و ایجاد بحران در انتخابات آینده این کشور برنامه‌ریزی می‌کند و نقش رهبر «حزب اسلامی» نیز نامعلوم است.

«احمد ولی مسعود» رئیس بنیاد احمدشاه مسعود د تازه‌ترین اظهاراتش از جریان های سیاسی همسو در افغانستان خواست تا در چارچوب طرح «وفاق ملی» با یکدیگر منسجم شوند و اجازه ایجاد بحران در انتخابات آینده این کشور را ندهند.

وی در سفر به هرات گفت: در این شکی نیست که رهبری حکومت وحدت ملی برای مهندسی و فساد در انتخابات آینده افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند بنابراین باید جریان‌های مختلف انسجام محکمی بوجود آورند.

مسعود از مردم افغانستان و مقامات سیاسی این کشور خواست تا از طرح وفاق ملی حمایت کنند.

برادر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان اظهار داشت: از طریق این گفتمان باید نوعی بیداری ملی و اعتماد سازی بوجود آورد.

این فعال سیاسی در ادامه همچنین تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در افغانستان را نیز از موارد مهم طرح وفاق ملی دانست.

وی در ادامه با اشاره به روند صلح افغانستان خاطرنشان کرد که این روند موفقیتی نداشته زیرا حکومت وحدت ملی با ضعفی که دارد در ساختار خود نیز به صلح نرسیده است.

احمد ولی مسعود ادامه داد: بدون شک ضعف دولت کنونی زمینه نفوذ کشورهای خارجی را فراهم کرده است بنابراین باید به قدرت مردمی دست یابیم تا در عمل مستقل عمل کنیم.

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود همچنین درباره صلح و نقش حکمتیار در اوضاع جاری افغانستان تصریح کرد: حزب اسلامی اهداف و مواضع نامعلومی دارد و درباره این که گلبدین حکمتیار می‌تواند در طرح وفاق ملی جا بگیرد یا خیر، قضاوت زود است.

این ساستمدار افغانستان روز گذشته نیز گفته بود که بحران‌های کنونی محصول و نتیجه نظام ریاستی است و این نظام به یکی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات در کشور تبدیل شده است.