آغاز عملیات نظامی تازه پاکستان نزدیک مرزهای افغانستان

  • تاریخ انتشار : 1396/04/26 ساعت 09:13
Снимок-1

بنابر اعلام مقامات پاکستان ، ارتش این کشور عملیات تازه نظامی را بر علیه تروریست ها در نزدیکی مرز با افغانستان راه اندازی کرده است.

سخنگوی ارتش پاکستان می گوید: مقامات افغان را ترغیب کرده که عملیات مشابهی را در آن سوی مرز، آغاز کنند.

جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان گفت: در این عملیات، یک فرقۀ پیادۀ آنان، با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی، درۀ رایگل در منطقۀ قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد.

او گفت: حضور گروه داعش در درۀ رایگل، هم مرز با افغانستان، رو به افزایش بوده است و به دلیلی که داعش در آنجا خود را مستقر میسازد، بناً این عملیات ”لازمی“ بود.

سخنگوی ارتش پاکستان در رابطه با انتقاد های حکومت افغانستان مبنی بر عدم اقدام کشورش در برابر شبکۀ حقانی گفت که پاکستان علیه تمام دهشت افگنان می جنگد و هیچ تروریستی وجود ندارد که پاکستان علیه آن اقدامی نکرده باشد.

مقامات افغانستان بارها ادعا کرده اند که پاکستان گروه های تندرو و دهشت افگن را حمایت می کند و به افغانستان اعزام می کند تا قوای افغانستان و بین المللی را هدف قرار بدهد، ادعایی که از سوی اسلام آباد همواره رد شده است.

مقامات پاکستانی گفته اند که آن کشور خود قربانی تندروی و اعمال دهشت افگنی است، نه حامی آن.