کارشناس تاجیک:وضعیت امنیتی شمال افغانستان مرزهای تاجیکستان را تهدید می‌کند

  • تاریخ انتشار : 1396/04/20 ساعت 09:46
13960420000529_Test_PhotoJ

رئیس بخش ارزیابی سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان گفت: تشدید اوضاع امنیتی در شمال افغانستان و ظهور گروه‌های تروریستی در این منطقه برای «دوشنبه» خطرناک است.

«عبدالله رهنما» رئیس بخش ارزیابی سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان ضمن سخنانی در نشست مطبوعاتی این مرکز تشدید وضعیت در شمال افغانستان و ظهور گروه‌های تروریستی در این منطقه را برای «دوشنبه» خطرناک دانست.

وی افزود: انتقال بی‌ثباتی از جنوب به شمال افغانستان و ظهور گروه‌های جدید افراطی و تروریستی از جمله داعش در این منطقه تهدیدی جدی برای امنیت تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌باشد.

رهنما ادامه داد: چنین تغییرات در شمال افغانستان مصنوعی و بخشی از بازی‌های ژئوپولیتیک می‌باشد و گروه‌های افراطی و تروریستی به تنهایی توان تغییر وضعیت در این کشور را ندارند.

این مقام تاجیک تصریح کرد: تاجیکستان در حال حاضر برای تأمین امنیت مرزهایش همراه با شرکای خود اقدامات ضروری از جمله تمرینات نظامی را انجام داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال که چرا افغان‌ها از تجربه صلح تاجیک‌ها استفاده نمی‌کنند، گفت: افغانستان از لحاظ آموزشی، تعصبات دینی، نظامی و جغرافیایی با تاجیکستان متفاوت است.