امضاي قرارداد ترميم اساسي پل حيرتان با ازبكستان

  • تاریخ انتشار : 1396/04/19 ساعت 08:07
n00146120-b

قرارداد ترميم اساسي پل حيرتان بالاي درياي آمو در سرحد بين افغانستان و ازبكستان بين محمود بليغ وزير فوايد عامه و جانب ازبكستان به امضاء رسيد.

طبق اين قرارداد، كشور ازبكستان پل حيرتان در قست مربوط به كشور افغانستان را بررسي، سروي و ترميم اساسي نموده و علاوه رنگ كاري اساسي، سيستم روشنايي آن را نيز احياء مي نمايد.

اين قرارداد در سفر دو روزه محمود بليغ وزير فوايد عامه در قالب هيئتي به همراه شاكر كارگر نماينده خاص رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در امور كشورهاي آسياي ميانه و قدرت الله دلاوري رئيس شركت برشنا با كشور ازبكستان منعقد گرديد.

در اين سفر همچنين پروتوكل همكاريهاي دو جانبه بين وزارت فوايد عامه و وزارت خط آهن ازبكستان امضاء شده است.

گفتني است پل حيرتان بالاي درياي آمو تنها راه ارتباطي بين افغانستان و ازبكستان مي باشد كه در سال ١٩٨٢ در زمان شوروي سابق اعمار گرديد.

از آن زمان تاكنون، قسمت مربوط به كشور ازبكستان علاوه بر مراقبت و ترميم جاريه، بارها ترميم اساسي شده است، ولي متاسفانه قسمت مربوط به افغانستان تاكنون ترميم نشده است و در وضعيت نامناسب به سر مي برد.

با عملي شدن اين قرارداد، اين پل به صورت اساسي ترميم شده و تا سالهاي متوالي زمينه وصل كشور ما از طريق خط آهن و سرك را با كشور ازبكستان و كشورهاي ماوراي آن فراهم خواهد كرد.