اظهارات ضد نقیص در مورد پرتاپ صندوق‌های سربسته برای داعش در سه ولایت شمال

  • تاریخ انتشار : 1396/02/27 ساعت 08:32
1293088

هنوز نگرانی ها در مورد فرود دو چرخبال در ولسوالی صیاد ولایت سرپل تمام نشده است که خبرهایی مبنی بر پرتاپ صندوق های سربسته در ولسوالی های زرداب، قوش تپه ولایت جوزجان، بلچراغ ولایت فاریاب و صیاد سرپل که تحت تصرف مخالفین مسلح به خصوص ”داعش“ هستند، به گوش می‌رسد.

مردم ساکنین این منطقه به این باور هستند که چرخبال ها آمریکایی هستند. ولی این موضوع توسط مقامات تائید نشده است.

بانو حلیمه ”صدف“عضو شورای ولایتی جوزجان گفت: این هواپیماها توسط مردم محل دیده شده، ولی دولت تاکنون هیچ اقدامی یا واکنشی نشان نداده است.

به دلیل این که ولسوالی های زرداب، قوش تپه ولایت جوزجان، بلچراغ ولایت فاریاب و صیاد سرپل با یکدیگر هم مرز و اراضی مشترک دارند، احتمال زیاد می رود که در این ولسوالی ها مواد پرتاب شده باشد.

به گزارش خبرگزاری آسیا، وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپۀ جوزجان نگران‌کننده است، خانم صدف می گوید، مردم ولایت جوزجان حیران اند که دولت در فکر پاکسازی است یا تقویت مخالفین.

در همین حال ”محمد رضا غفوری“ سخنگوی مقام ولایت جوزجان پرتاب صندوق های سربسته به این ولسوالی ها را رد کرده گفت: ولسوالی قوش تپه و زرداب ولایت جوزجان کاملا در اختیار دولت بوده و هیچ چرخبال یا هواپیمایی در این ولسوالی ها صندوق های سربسته پرتاب نکرده است.

اما در ادامه ”رحمت الله ترکستانی“ فرمانده پولیس ولایت جوزجان گفت: خبرهایی از مردم عام و اهالی محل مبنی بر پرتاپ صندوق های سربسته در ولسوالی قوش تپه و زرداب به گوش ما رسیده است، اما تا زمانی که گروه کشفی و استخباراتی ما در این مورد راپور ندهند، ما حق رد یا تایید این مسئله را نداریم.

شماری از کارشناسان حضور داعش در جوزجان را نه تنها تهدید بالای ساکنان خودی جوزجان، بلکه تهدید جدی بالای تمام ولایات، حتی کابل، مرکز کشور میدانند.

برعلاوه، فرود دو چرخبال در ولسوالی صیاد ولایت سرپل که ۹۰ درصد این ولسوالی در کنترل مخالفین دولت می باشد هم نگرانی های زیادی را به بار آورده است.