سخنگوی ترامپ: با روسیه منافع مشترکی داریم

  • تاریخ انتشار : 1396/02/27 ساعت 08:31

سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا باخودداری از پاسخ به این سوال که آیاترامپ روسیه را شریکی قابل اتکا و اعتماد می شناسد،گفت: ترامپ آمریکا در زمینه های زیادی از جمله مبارزه با داعش با روسیه منافع مشترکی دارد.

به گزارش خبرگزاری آسیا، موضوع روابط آمریکا و روسیه که از اوائل انتخابات آمریکا و بدلیل شایعات مربوط به تبانی ترامپ با مقامات کرملین به منظور پیروزی دراین انتخابات همواره بحث داغ محافل رسانه ای و غیر رسانه ای بوده است.

سخنگوی رئیس جمهوری روز سه گفت: سیاست های خارجی ترامپ مبتنی براصل منافع مشترک با کشور های دیگر است و به همین دلیل است که برای او زمانی که منافع مشترکی میان کشورش با هر کشوری وجود داشته باشد از این فرصت استفاده می کند.

اسپایسر اضافه کرد که از این دیدگاه آمریکا از نظر ترامپ در زمینه هایی مثل مبارزه با داعش و نظیر آن با روسیه منافع مشترکی داردکه باید از آن به نفع امنیت و منافع ملی کشورش استفاده کند و اختیار و تصمیم به برقراری و یا قطع روابط آمریکا با سایر کشور ها از جمله روسیه به عهده ترامپ است.