از حمله‌ انتحاری در مقابل وزارت داخله جلوگیری شد

  • تاریخ انتشار : 1395/02/28 ساعت 08:31

مقامات وزارت امور داخله کشور می گویند که امروز  نیروهای امنیتی یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری را در مقابل وزارت داخله شناسایی و ضبط کرده است.

گفته می شود فرد انتحاری که قصد داشت موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل وزارت امور داخله منفجر کند، شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری آسیا، نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به رسانه ها گفته است که یک شخص انتحاری و یک موتر مملو از مواد انفجاری شناسایی شده و بازداشت شده اند و از وقوع یک حمله خونین انتحاری جلوگیری شده است.

او تاکید کرده که مهاجم قصد داشت موتر را در برابر شفاخانه جمهوریت در نزدیک وزارت امور داخله منفجر کند.

دانش تاکید کرد که تحقیقات بیشتر در این باره لحظات بعد اعلام می شود.