کرزی: نقش افغانستان در سازمان ملل سمبولیک است

  • تاریخ انتشار : 1395/12/20 ساعت 12:34

حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که نقش افغانستان در سازمان ملل سمبولیک است و این سازمان در گرو چند کشور قدرتمند جهان قرار دارد.

کرزی امروز در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل از سوی جوانان صحبت می‌کرد.

در این نشست سفیران کشورهای اروپایی و معاون سفیر اتحادیه‌ی اروپا نیز حضور داشتند.

هرچند کرزی کمتر درباره‌ کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرده است، اما حالا می‌گوید که او از اوضاع کنونی افغانستان به ستوه آمده است.

کرزی در دوران حکومتداری‌اش بارها به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد و خاطراتی نیز از این سفرها بیان کرد.

کرزی گفت: “ هنگامی که به نشست‌های سازمان ملل می‌رفتیم ساعت‌ها می نشستیم و به سخنان رهبران کشورهای دیگر گوش می‌دادیم، اما وقتی در اخر نشست نوبت به کشورهای چون افغانستان می‌رسید همه می‌رفتند و ما به چوکی‌های خالی صحبت می‌کردیم.“

از سویی دیگر جورج کننگهم معاون سفیر اتحادیه اروپا که در این نشست شرکت کرده بود گفت: اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل متحد در راستای صلح، امنیت، حقوق بشر و اجرای قانون در جهان و افغانستان تلاش می‌کنند.

جورج کننگهم گفت: اتحادیه‌ اروپا و سازمان ملل در بیشترین بخش‌های جهان برای صلح، امنیت، ثبات، توسعه‌ی اقتصادی، حقوق بشر، اجرای قانون و عدالت اجتماعی کار می‌کنند. اتحادیه‌ی اروپا در راستای تامین امنیت، صلح و ثبات و توسعه اقتصادی در افغانستان بیش از حد تلاش تلاش دارد و سعی می‌کند تا بنیاد چنین چیزهایی در افغانستان گذاشته شود.