واکنش اتمر به استفاده ابزاری چین و روسیه از طالبان برای نابودی داعش

  • تاریخ انتشار : 1395/12/20 ساعت 08:15

مشاور رئیس جمهور گفت که پروه ی استفاده طالبان علیه داعش که اکنون روسیه و چین در مورد آن صحبت می کنند نمی تواند به شکلی صورت گیر که مسکو و بیجنگ خواهان آن هستند.

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، این نظر که گویا داعش و طالبان مخالف همدیگر اند غلط است، هیچ داعشی از سوریه یا عراق به افغانستان نیامده است.

محمد حنیف اتمر می‌گوید، داعش شکل گیری و جهش تحریک طالبان پاکستان و نهضت اسلامی ازبکستان یک پدیده نو است، مردم همان مردم اند ولی نامگذاری‌های جدید صورت گرفته است، آن‌ها شاید در ننگرهار با هم بجنگند ولی علیه حکومت اشرف غنی در شمالشرق افغانستان با هم همکاری دارند.

آقای اتمر در مصاحبۀ اختصاصی با روزنامۀ تایمز آف اندیا که در مورد مشکلات موجود در افغانستان معلومات می‌داد، افزود که جلسه چند هفته بعد با روسیه، هند، ایالات متحده و دیگر بازیگران حاوی استراتژی‌های جهانی و منطقوی برای برخورد با بی‌ثباتی روز افزون در افغانستان خواهد بود.

اتمر در پاسخ به این سؤال که با در نظر داشت اینکه هند به افغانستان چهار هلیکوپتر جنگی داده است، چه چیز دیگر در لیست تقاضاهای حکومت افغانستان قرار دارد گفت، مهمترین هدف، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است، ما میل و توان برای مبارزه را ثابت ساخته ایم، دشمنی را که با آن مواجه هستیم سه برابر بزرگتر از دشمنی است که در سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ علیه آن می‌جنگیدیم.

اتمر گفت، در آن زمان ما از حمایت ۱۵۰ هزار نیروی بین‌المللی نیز برخوردار بودیم، شمار آن‌ها حال خیلی کم است، آن‌ها به وسایل و منابع نیاز دارند و ما برای این کار از هند که مهمترین شریک استراتژیک ماست و از ایالات متحده و ناتو دعوت همکاری می‌کنیم، ولی جزئیات آنرا از بحث‌های عمومی دور نگهمیدارم.

آقای اتمر گفت، وضعیت امنیتی در سال ۲۰۱۷ خیلی بدتر از آنچه است که در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ بود.

مسئله به گفته وی حال در مورد به اصطلاح گرگ‌های تنها و یا یک گروۀ منزوی شده تروریستی نیست، حال مسئله فعالیت یک مثلث خشن است که تندروی خشونت بار، اقتصاد جرمی و حمایت دولتی از تررویستان می‌باشد.

به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، این سه بعد خشونت با هم یکجا می‌خواهند حکومت افغانستان را به چالش کشیده، و کشور را به محل امن برای تروریستان بین‌المللی مبدل ساخته، اقتصاد جرمی مخصوصاً مواد مخدر و استفاده از عایدات آن برای تمویل تروریزم را وسعت بخشند.

اتمر افزود، طالبان حمایت شده از سوی پاکستان حال خود به گروه‌های مانند لشکر طیبه و جیش محمد که هند را تهدید می‌کنند و به جنبش ترکستان شرقی که چین را تهدید می‌کند، پناه داده‌اند.

آقای اتمر افزود، به همین سبب پروژه مصالحه ای که حال روسیه و چین در مورد آن صحبت می‌کنند، نمی‌تواند به شکلی صورت گیرد که مسکو و بیجنگ خواهان آن اند، یعنی استفادۀ طالبان علیه داعش.