غنی از کشورهای اسلامی خواستار آوردن صلح در افغانستان شد

  • تاریخ انتشار : 1395/10/21 ساعت 10:11
mac07_interview02

رئیس جمهور اشرف غنی از کشورهای اسلامی خواسته است تا بر طالبان فشار وارد کنند. به گفته وی فشار بر طالبان از سوی کشورهای اسلامی باعث صلح در افغانستان می شود.

وی در یک گفتگو با یک روزنامه عربی می‌گوید که کشورهای اسلامی به شمول عربستان سعودی می‎توانند بر رهبران طالبان فشار بیاورند تا آنان بر میز گفت‌وگو با حکومت افغانستان بنشینند.

در این گفت‎‌وگو وی از طالبان خواست که پیوندهای شان را با گروه‌های هراس افگن ببرند و به روند صلح بپیوندند.

وی همچنان می‌گوید که روند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خوب به پیش می‌رود، اما افزود که از محل بودوباش وی آگاه نیست.

وی با اشاره به پاکستان، می‌گوید که با تأسف برخی از کشورها هراس افگنان را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

غنی تأکید می‌کند که بیشترین منافع پاکستان با دولت افغانستان نهفته است.

دربارۀ داعش وی می‌گوید که این گروه یک تهدید برای تمام منطقه است.

وی در اداهم می‎گوید: «متأسفانه، زمانیکه شما به تاریخ این گروه تماشا کنید شما در خواهید یافت که این طول عمر این گروه‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ سال است و ما برای متوقف ساختن شان دست کم به ۲۰ سال نیاز داریم.»

در این گفتگو زمانی که از وی پرسیده شد آیا شما از مداخلۀ بیرونی در امور داخلی افغانستان نگران هستید، وی گفت: « در آغاز بحران میلیون‌ها افغان به کشورهای همسایه متوسل شدند و شماری هم به شهرهای دیگر افغانستان رفتند. در پایان ۲۰۱۶ یک میلیون افغان به خانه هایشان برگشتند و ما از آن‎ها پذیرایی کردیم. »

وی ادامه داد: « متأسفانه شماری از کشورها بین ترورست‌های خوب و بد تفکیک ایجاد می‎کند، کسانیکه عملیات‌های شان را بیرون از کشور راه اندازی می‌کنند ترورست‌های خوب اند و همین قسم برعکس.»