حزب اسلامی: نام حکمتیار از لیست سیاه حذف هم نشود او به کابل خواهد آمد

  • تاریخ انتشار : 1395/10/16 ساعت 13:40
حکمتیار

حزب اسلامی اعلام کرده که حاضر است به خاطر صلح، یکی از ماده های توافقنامه با ارگ را نادیده بگیرد، و حتی نام حکمتیار از لیست سیاه هم حذف نشود به هر صورت به کابل خواهد آمد.

در اعلامیه‌ ای که از سوی حزب اسلامی به نشر رسیده، حکمتیار از حکومت خواسته‌ است تا معامله صلح با این حزب را اجرا کند، تا پاسخی باشد به کشورهایی که تلاش می‌کنند روند صلح حزب اسلامی و حکومت را متوقف سازند.

این واکنش پس از آن از سوی حزب اسلامی صورت می‌گیرد که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر تلاش روسیه برای جلوگیری از حذف نام گلبدالدین حکمت‌یاراز فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نشر رسید.

روسیه در مورد این اظهارات و یا رد و تایید آن مبنی بر جلوگیری از حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل هیچ عکس‌العملی نشان نداده‌ است.

حزب اسلامی می‌گوید حکومت باید زندانیان این حزب آزاد شود و زمینه اقامت مهاجرانی که با حکمتیار بر می گردند را نیز فراهم کند.