دومین گروه دیپلمات‌های جوان افغان عازم مسکو شدند

  • تاریخ انتشار : 1395/09/19 ساعت 00:27
88

دومین گروه دیپلمات های جوان افغان به هدف اشتراک در برنامه آموزشی ”سیاست خارجی روسیه در دنیای رو به جهانی شدن“ عازم مسکو پایتخت روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری آسیا؛ وزارت خارجه با نشرخبرنامه ای گفته است که بر اساس دعوت اکادمی ديپلماسی وزارت امور خارجه فدراتیف روسیه، دومین گروه متشکل از پانزده نفر دیپلمات‌های جوان افغان به تاریخ ۴ دسمبر ۲۰۱۶ جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان ”سیاست خارجی روسیه در دنیای رو به جهانی شدن“ عازم آن کشور شد.

سفارت فدراتیف روسیه در کابل به همین مناسبت محفلی را تدویر نموده بود که دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداری، تعدادی از روسا و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه افغانستان و روسیه در آن اشتراک داشتند.

درآغاز این مجلس، سفیر فدراتیف روسیه ضمن خوش آمدید به مهمانان، پیرامون همکاری های علمی و تعلیمی بین دو موسسۀ اکادمیک صحبت نموده و از نقش آن کشور در زمینه تعلیم و تربیه کادرهای افغان و ارتقای ظرفیت در نهادهای مختلف افغانستان یادآوری بعمل آورد.

دوکتور نصیراحمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه در سخنرانی خویش از سعی و تلاش انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه و سفارت فدراتیف روسیه در کابل در این راستا اظهار سپاس نمود و گفت: ”امید است این همکاری در سال های آینده نیز بیشتر شود“.

گفتنی است که افغانستان سالانه حدود سه صد تن از دانشجویان افغان را جهت تحصیلات عالی به دانشگاه های مختلف فدراتیف روسیه اعزام می کند. روسیه همچنین در زمینه ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان نیز همکاری می نماید.